User description

Shalawat untuk Rasulullah saw SAW & keluarganya mencicipi keutamaan terbelah untuk kaum muslimin, baik dalam dunia maupun di alam kelanggengan kelak. Kira-kira keutamaan shalawat untuk nabi dan keluarganya antara beda.Pertama serasi sabda Nabi SAW “Di hari tuntas nantinya aku berada yang dekat timpalan. Siapa yang amal buruknya lebih ukuran dari peri baiknya, aku akan menutupnya dengan shalawat padaku sampai amal baiknya menjadi kian berat sebab shalawat. ” (Al Bihar 7/304/72).Kedua sesuai ceramah Rasulullah SAW “Siapa yang bershalawat padaku tiga periode setiap perian dan 3 kali ketika malam perian, karena gulana dan prihatin padaku, sebab itu Allah SWT berhak menenggang dosa-dosa dalam hari hal itu dan silam itu. ” (Ad Da’awat Ar Rawandi 89 babak 224 hadis 226).Ketiga sesuai petunjuk Rasulullah SAW “Siapa yang bershalawat padaku saat bakal membaca Al Qur’an, malaikat akan terus-menerus memohonkan izin untuknya sepanjang namaku terdapat dalam kitab tersebut. ” (Al Bihar 94/71/65).Keempat sesuai petunjuk Rasulullah SAW “Di unik malam saya diperjalankan mi’raj menuju lapisan udara, kemudian hamba melihat malaikat yang mempunyai seribu tangan, setiap tangan memiliki seribu jari. Malaikat tersebut mengira-ngira dengan jarinya, kemudian saya bertanya dalam Jibril, siapakah malaikat ini dan apa-apa yang dihitungnya?Jibril menjawab dia malaikat yang punya tugas untuk menghitung setiap tetes hujan, dia menghapal setiap titik hujan yang diturunkan daripada langit ke bumi. Dan lalu aku bertanya pada malaikat tersebut, apakah kamu menafsirkan berapa titik hujan yang diturunkan dr langit di bumi dari dunia diciptakan oleh Allah?Ia menyambut, Ya Rasulullah saw, demi Yang mahakuasa yang mengutusmu membawa kesahan pada makhluk-Nya, aku tak hanya mengerti setiap titik hujan yang turun, namun aku pula tahu berdasar pada rinci meski jumlah titik hujan yang jatuh pada daratan, lautan, bangunan, perlak, tanah yang bergaram & di kober. Elsholat.com saw SAW berujar “Aku terpesona dengan terganggu absurd dan pengaruh hafalan di dalam perhitungan itu. ”Berselok-belok dengan keistimewaan shalawat, dulu malaikat hal itu berkata “Ya Rasulullah siap hal yang tak pintar aku sehat dan hafal dengan rancangan tangan serta jariku ni. Rasulullah SAW bertanya “Perhitungan apakah tersebut? ” Ia menjawab “saat suatu kerabat dari ummatmu hadir dalam suatu necis, kemudian namamu disebutkan saat majelis mereka, lalu mereka bershalawat padamu. Pahala shalawat mereka hal itu yang tak sanggup saya hitung. ” (Al Mustadrah Syeikh An Nuri kelompok 5, 355, hadis ke-72).Kelima cocok sabda Rasulullah saw SAW “Seperti orang mencerabih, aku pula biar pernah bermimpi pamanku Hamzah bin Abdullah dan saudaraku Ja’far Ath Thayyar. Keduanya memegang tempat makanan berisi buah pidara kemudian itu memakannya tak lama impak pidara hal itu berubah menjadi buah anggur, kemudian itu memakannya tak lama risiko anggur ini berubah menjadi buah kurma yang masih segar.Tatkala mereka membersihkan buah kurma tersebut tak lama gue mendekati dan bertanya pada mereka “Demi ayahku memerankan tebusan kalian, amal apa yang paling utama yang didapatkan kalian? Mereka menjawab “Demi abi dan ibuku menjadi tebusanmu, kami menerima amal yang paling sentral adalah shalawat padamu, menyampaikan minum & cinta ketika Ali bin Abi Thalib (Ad Da’awat Ar Rawandi, halaman 90 bab 224 hadist ke-227).Keenam bersuara Imam Ja’fat Ash Shadiq “Siapa yang tak dapat menutup dosa-dosanya, maka perbanyaklah shalawat dalam Muhammad dan keluarganya, akar shalawat tersebut benar-benar siap menghancurkan dosa-dosa. ” (Al Bihar 94/47/2, 94/63/52). Ada begitu banyak keutamaan shalawat untuk rasul dan keluarganya, oleh karena itu yuk kita perbanyak bershalawat. 

 

 
Crockor.com
Crockor Australia
Crockor New Zealand
Crockor Oceania US-Antartica
Crockor Canada
Crockor Europe
Crockor UK
Crockor Asia
Crockor South America
Crockor Africa